Hanácké slovňik

Hanácký slovník

středohanáckyho nářeči


Josef Borocký


Pana Josefa Borockého jsem poznal v roce 1995, kdy jsem začal zpívat ve smíšeném chrámovém sboru Kralice na Hané, který pan Borocký dirigoval a pro sbor a orchestr skládal nové a aranžoval známé skladby. Poznal jsem jej jako velice činorodého člověka v oblasti hudby - skladatele, hráče na různé hudební nástroje, dirigenta , vedoucího dechového orchestru z Pivína,.

Často jsme spolu mluvili o jeho další zálibě - sestavení Hanáckého slovníku. Velice jej mrzelo, že jeho třicet let práce na tomto slovníku upadne do zapomnění.

V rozhovoru s redaktorkou Blankou Oujezdskou z Olomouckého dne 19. října 2001 "Autor slovníku ztrácí naději", pan Borocký říká, že po třiceti letech trpělivé práce nad sestavováním ojedinělého hanáckého slovníku přestává věřit, že jeho celoživotní práce bude korunována úspěchem. Ani po několikaletém úsilí se mu nepodařilo získat od osvícených sponzorů potřebné peníze. Přitom tuto pomůcku by ocenili nejen studenti filologie či etnografie, ale i národopisné soubory. Na myšlenku vydat hanácký slovník přivedli skladatele a kapelníka Hanácké dechové hudby právě zpěváci z lidových souborů, kteří často některým výrazům nerozuměli. V sedmdesátých letech se v odborné literatuře dočetl, že hanáčtina je mrtvý jazyk. Aby tuto teorii vyvrátil, sedl a napsal desítky zbrusu nových hanáckých lidovek. Originální zpěvník s kresbami byl prý okamžitě rozebrán.

Dále píše: "Pomalu ztrácím naději, že slovník někdy vyjde. S prosbou o podporu jsem obeslal moře lidí a firem, ale marně. Navíc tiskárna potřebuje text na disketě, což znamená přepsat tři díly po dvě sta padesáti stranách." Slovník obsahuje asi 27 000 hesel.

Pana Borockého jsem přesvědčil, že tento přepis do digitální formy dokáže sám. Chrámový sbor Kralice na Hané mu daroval za jeho obětavou práci pro sbor počítač, na kterém celé své dílo přepsal i když je dopisoval při zdravotních potížích, což svědčí o výjimečných, všestranných schopnostech tohoto aktivního člověka.

Protože jsem byl poslední, který jsem měl po smrti autora (zemřel 27.2.2003), slovník na disketě k dispozici, rozhodl jsem se jej po menších úpravách umístit na internet.

Hanácké slovňik Josefa Borockého tak neupadne v zapomnění a poslouží široké veřejnosti.

Jiří Dokoupil , Hrubčice


Slovník ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

[CNW:Counter]